Mokslinis seminaras ,,Teisė sukilti". Renginys skirtas Lietuvos Respublikos 100-mečio minėjimui
2016 09 16

Seminarą „Teisė sukilti“ organizuoti paskatino trys priežastys. Pirma – tai, kad kariniai perversmai bei ginkluoti sukilimai ir XXI a. tebėra dienotvarkėje. Tai iliustruoja tik keli pavyzdžiai: 2013 m. karinis perversmas Egipte, 2016 m. nepavykęs perversmas NATO šalyje Turkijoje, sukilimai ir neramumai arabų šalyse, virtę viso pasaulio ir ypač Europos problema. 2011 m. civilių gyventojų protestai Sirijoje peraugo į užsitęsusį ginkluotą konfliktą, kuris destabilizuoja padėtį ne tik Artimuosiuose Rytuose.
Antra – tai poreikis Lietuvos valstybingumo atkūrimo šimtmečio kontekste permąstyti ginkluotos kovos dėl nepriklausomybės patirtis, siekiant identifikuoti pralaimėjimų bei laimėjimų priežastis, suprasti ribas tarp teisėto ir neteisėto karinės jėgos naudojimo, suvokti, kaip tokios praktikos gali būti pasitelkiamos valstybėms destabilizuoti arba nacionaliniams interesams ginti.
Trečia – tai poreikis diskutuoti karo istorijos klausimais, į tokią diskusiją įtraukiant kuo platesnį mokslininkų ir kitų suinteresuotų asmenų ratą. Tokia diskusija ypač aktualia tampa pastaraisiais metais Klaipėdos, Vytauto Didžiojo ir Vilniaus universitetuose sparčiai gausėjant būriui doktorantų, rengiančių disertacijas įvairiomis karo istorijos (karybos) temomis.
Moksliniame seminare „Teisė sukilti“ pranešėjai (istorikai ir filosofai) iš Lietuvos ir Lenkijos analizuos istorines ginkluotų sukilimų bei karinių perversmų patirtis, priežastis, eigą, pasekmes ir teisėtumą.
Seminaras vyks 2016 09 16 - 17 dienomis