Nidos kultūros ir turizmo informacijos centras „Agila“, savivaldybės biudžetinė įstaiga, buveinė - Taikos g. 4, Neringa, 93121, identifikavimo kodas 190895966, kviečia į komandą naujus darbuotojus

1. Vieįųjų ryšių specialistą (A2 lygis)
Atranka viesieji rysiai.doc
2. Kino, garso ir scenos įrenginių specialistą (B lygis)
Atranka garsas.doc