Advokacijos mokymai jaunimui Nidoje

2019 07 10 - 2019 07 11
Nidos Seklycia Lotmiškio g. 1, Nida
11:00
Mokymai yra skirti savivaldybių jaunimo organizacijų tarybų (SJOT) atstovams, kurie nori sužinoti daugiau apie advokacijos veiklas, poveikio darymo formas bei įtaigią komunikaciją.
Mokymų temos:
- Kas yra advokacija ir kuo ji skiriasi nuo kitokio pobūdžio įtakos darymo veiklų?
- Kokiomis veiklomis ir jų formomis galima daryti poveikį?
- Netiesioginiai įtakos darymo sprendimų priėmimui būdai.
- Advokacijos strategijos pasirinkimas, viešinimo kampanijos rengimas, veiklų planavimas.
Privaloma registruotis į mokymus - https://forms.gle/vN3GJq1VEm6W295LA. Tik patvirtintiems dalyviams bus galima atvykti ir dalyvauti mokymuose
p.s..: ir tradiciškai primename, kad atvykstant į renginį privaloma su savimi turėti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą arba ID), nes renginio vieta yra pasienio ruože.
Informuojame, kad renginio metu bus fotografuojama bei filmuojama, o ši medžiaga bus viešinama projekto komunikaciniais tikslais.
Dalyviai turės pasirašyti dalyvių sąraše, kuris bus saugomas pagal asmens duomenų valdymo reglamentą.
Šis renginys yra projekto “Regioninių jaunimo organizacijų tarybų apskritalizacija” (RJOTA), finansuojamo Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis, dalis.