ARCHE pynė

2019 09 21
15:00
asitelkę archeologės R. Rimantienės surinkta medžiaga pinsime kultūrinį vizualinį tinklą, meditacinėmis kūrybinėmis praktikomis panirsime į archajinius Pamarių kultūros savasties įvaizdžius, mitinių ir archeologinių vaizdinių įkvėpime kursime naujus raštus ir piešinius.
Rudens lygiadienio proga baltiškuoju gamtiniu minimalizmu sukursime bendrą vaizdinių mandalą, 55 cm spindulio kaip simbolinį paminėjimą Nidos gyvenvietės alkos židiniui.
Mus lydės šios laiko – ritmo – skaičių sistemos : trejetainė skaičiavimo sistema, atsispindinti 3, 6, 9 ritmika virvelinės keramikos raštuose, „(4) 5 kauburėlių“ gyvenvietė.
Susitinkame 3 val. po pietų prie Saulės laikrodžio sinchronizuoti rudens lygiadienio laiką bei įsidėmėti rudens lygiadienio runą.
Toliau žygiuosime jaukiai įsikurti miške ( 55 metrų spinduliu aplink 55° 17′ 52″ N, 20° 58′ 44″ E ).
Tikimės autentiškų patyrimų ir archajinės kultūrinės erdvės įprasminimo. Piešimo bazinėmis priemonėmis pasirūpinsime, bet galite atsinešti savo mėgstamas
Renginys maksimaliai 21 žmonių grupei, todėl norintys dalyvauti kviečiami registruotis iki rugsėjo 20 d. imtinai el.p. nerijos.laboratorija@gmail.com .
Esant prastam orui, renginys bus perkeltas į uždarą patalpą.

Planuojame, jog užsiėmimus lydės kanklių meditacija. Kanklės - vienos seniausių lietuvių liaudies styginių muzikos instrumentų. Nuo seno kanklėms buvo teikiama magiška paskirtis, o kankliavimas laikytas ypatinga meditacijos forma.