Metų laikai Rytų Prūsijos dailėje LDM Pamario galerija, L. Rėzos g. 3, Juodkrantė, Neringa

2019 06 03 - 2019 09 29
L. Rėzos g. 3, Juodkrantė
14:00
Parodoje rodomi paveikslai atspindi ryškiausius Rytų Prūsijos dailės istorijos reiškinius – Karaliaučiaus dailės akademiją (veikė nuo 1845 m. iki 1945 m.) ir Nidos dailininkų koloniją (susiformavo XIX a. pab., veikė iki 1945 m.), supažindina su čia gimusių, nuolat šiame krašte gyvenusių ar tik epizodiškai jame buvojusių dailininkų kūryba.
Marios ir jūra, kopos ir pušys, mažos žvejų trobelės, grakštūs kurėnai, paslaptingi briedžiai, žvejų ir valstiečių darbai ir šventės – tai buvo pagrindiniai Nidos dailininkų kolonijos dalyvių paveikslų motyvai. Parodoje eksponuojamuose paveiksluose užfiksuotos ir kitos Rytų Prūsijos vietovės, miškų masyvai, derlingi laukai. Tai temos, kurios buvo artimos visiems Rytų Prūsijoje kūrusiems dailininkams. Pamarių, pajūrio aplinka dažniausiai vaizduojama vasarą. Bet vėlyvo rudens, žiemos ir ankstyvųjų pavasario potvynių vaizdai patvirtina, kad dailininkai prie Kuršių marių, Aistmarių ar Nemuno deltoje lankydavosi ne tik vasarą.
Keliaudami kultūrinio turizmo maršrutu „Nuostabiosios žemės beieškant. Nuo Nidos dailininkų kolonijos iki Prano Domšaičio“, nepamirškite aplankyti Prano Domšaičio galerijos Klaipėdoje (Liepų g. 33), kurioje veikia ilgalaikė paroda „Nuostabioji žemė. Dailininkai Rytų Prūsijoje. XIX a.–XX a. I pusės tapyba ir grafika iš Aleksandro Popovo rinkinio“. Parodoje eksponuojami 141 dailininko 276 darbai, sukurti XIX a.–XX a. I p., kai Rytų Prūsijos dailė išgyveno pakilimą, o kraštas buvo tapęs traukos centru daugeliui dailininkų
Paroda Juodkrantėje veiks iki 2019 m. rugpjūčio 31 d. Nuo liepos 15 d. muziejus dirba II–VI 14.00–21.00 val., VII 14.00–19.00 val. Suaugusiems – 3 Eur, kaina su nuolaida – 1,50 Eur.
Kultūrinio turizmo maršruto projekto organizatoriai: Thomo Manno kultūros centras, Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcija, VšĮ „Nidden“, LDM Prano Domšaičio galerija
Projekto partneris Neringos muziejai
Projekto rėmėjai: Klaipėdos miesto savivaldybė, Neringos savivaldybė
[Nuorauka: Hans Julius Bernhard Kallmeyer (1882–1961). Briedžiai pievoje. Drobė, aliejus. A. Popovo nuosavybė]