Prisiminimų vakaras Gedulo ir vilties dienai paminėti

„Nors aš viso to neužmirštu, visgi dar turiu vilties“ Rd 3,21
PRISIMINIMŲ VAKARAS GEDULO IR VILTIES DIENAI PAMINĖTI
Dalyvauja: Neringos bendruomenė, Nidos KTIC „Agila“ folkloro ansamblis „Giedružė“, vad. A. Buržinskienė, moterų choras „Smiltatė“, vad. V. Valys
2019 m. birželio 14 d., penktadienį, 17.30 val. Nidos bendruomenės namuose (Taikos g.17)
18.00 val. Nidos Romos katalikų bažnyčioje (Taikos g.17) Šv. Mišios už tremtinius, jų šeimas bei už jau išlydėtus amžinybėn
Organizatorius: Nidos kultūros ir turizmo informacijos centras „Agila“