XXIII tarptautinis Thomo Manno festivalis | PABAIGOS KONCERTAS

Austriškos chorinės muzikos programa
Diriguoja JURGITA ČESONYTĖ, jaunųjų dirigentų kūrybinių dirbtuvių dalyvė
Anton Bruckner (1824–1896) — Motetas Christus factus est
Arnold Schönberg (1874–1939) — Dvi dainos iš Trijų liaudies dainų perdirbimų mišriam chorui a capella
Anton Heiller (1923–1979) — Trys trumpi religiniai chorai
Alexander Stankovski (1968*) — L’Allegria
Vokiškos chorinės muzikos programa
Diriguoja MARTYNAS STAKIONIS, jaunųjų dirigentų kūrybinių dirbtuvių dalyvis
Heinrich Schütz (1585–1672) — Dangus apsakinėja Dievo garbę
Paul Hindemith (1895–1963) — Šešios dainos
Wolfram Buchenberg (1962*) — Veni, dilecte mi!
Šveicariškos chorinės muzikos programa
Diriguoja IZABELĖ JANKAUSKAITĖ, jaunųjų dirigentų kūrybinių dirbtuvių dalyvė
Friedrich Theodor Fröhlich (1803–1836) — Daina Ką tik iš Trijų dainų chorui a cappella
Othmar Schoeck (1886–1957) — Firno šviesa (Conrado Ferdinando Meyerio ž.)
Jean Daetwyler (1907–1994) — Na-na-na Aniviardo piemenukų šokis (Aloyso Theytazo ž.)
Frank Martin (1890–1974) — Gegutė iš Dainų (Paulio Jeano Touleto ž.)
Kaimelis iš Dainų (Charles’io Ferdinando Ramuzo ž.)
Willy Burkhard (1900–1955) — Dvi dainos iš Mažojo psalmyno
Frank Martin - Credo iš Mišių dvigubam chorui
Kamerinis choras Aidija, vadovas Romualdas Gražinis
Koncertą veda muzikologė VYTAUTĖ MARKELIŪNIENĖ