Meilės slėnis

Pasakojama, kad šiame slėnyje XIX - XX a. pr. stovėjusiuose barakuose buvo įsikūrusios iš Mėmelio už laisvą elgesį ištremtos laisvo elgesio moterys,turėjusios dirbti kopų apželdinimo darbus.
Kita šios vietos pavadinimo versija - 1870 m. barakuose buvo apgyvendinta dalis čia dirbusių prancūzų belaisvių, atsiradusių Kuršių nerijoje Prancūzijos - Prūsijos karo (1870 - 1871) metu. Belaisviai prancūzai turėdavę dirbti sunkius kopų apželdinimo darbus. Vietinės kuršininkės lankydavo kopose sunkiai dirbančius prancūzų belaisvius, duodavo svetimšaliams atsigerti, vaišindavo maistu, ir tai nebuvo draudžiama. Taip mezgėsi romanai...